Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Detský domov v Rimavskej SoboteHľadať
 
 

Štatút Detského Parlamentu

 

Štatút

 

Základné ustanovenia DP

1. Detský parlament (DP) je zložený zo zástupcov detí samostatných skupín (SaSk) Detského domova, Rimavská Sobota.

2. Každú SaSk v DP reprezentuje 1 zástupca SaSk.

 

Poslanie a ciele DP

Detský parlament má tieto ciele:

 •   Zastupovať SaSk pri riešení problémov
 •   Zvýšenie záujmu o aktivity a činnosť v CDR
 •   Možnosť vyjadrovať sa k aktuálnym problémom
 •   Prichádzať  s návrhmi a podnetmi na organizovanie rôznych akcií a súťaží v CDR      a aktívne sa podieľať na ich organizácii.
 •   Zlepšovať komunikáciu a spoluprácu medzi deťmi, vychovávateľmi a verejnosťou
 •   Prenášať závery zo stretnutia DP do svojej SaSk a konzultovať s deťmi,     vychovávateľmi
 •  Námety a nápady detí zo svojej SaSk prenášať na stretnutia DP.

Členstvo v Detskom parlamente

   1. Členmi DP sú zástupcovia SaSk CDR.

   2.  Členstvo zaniká:

 • Vzdaním sa funkcie
 • Odvolaním z funkcie predsedom DP
 • Ak člen prestane byť dieťaťom CDR
 • Neospravedlnenou účasťou na zasadnutiach (4 zasadnutia)
 • Pri neplnení si svojich povinností v parlamente.

 

Zasadnutia Detského parlamentu

 •  Na prvom stretnutí parlamentu si členovia parlamentu zvolia predsedu, podpredsedu, ktorí budú koordinovať činnosť DP.
 •  Pri hlasovaní je súhlas neplatný ak nehlasuje alebo sa ho nezúčastní nadpolovičná väčšina prítomných.
 • Predseda má právo zvolať (mimoriadne) zasadnutie na návrh/odvolanie ktoréhokoľvek člena DP.

 

Práva člena Detského parlamentu

 •   Zúčastňovať sa na zasadnutiach, zapájať sa do diskusie, podávať návrhy,     podnety a pripomienky k činnosti detského parlamentu.
 •  Slobodne vyjadriť svoj názor.
 •  Požiadať predsedu o mimoriadne zasadnutie  detského parlamentu.
 •   Právo spolurozhodovať o činnosti, voliť a byť volený.

 

Povinnosti člena Detského parlamentu

 •  Pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí parlamentu.
 •  Spĺňanie a zodpovednosť za dané úlohy.
 •  Aktívne pomáhať a zúčastňovať sa podujatí organizovaných Detským parlamentom.
 •  Dbať na kultúru prejavu reči, počúvať diskutujúceho, nezosmiešňovať ho, používať spisovné (neurážlivé) slová vo svojich vystúpeniach.

 

Vzťahy Detského parlamentu s vychovávateľmi a vedením CDR

 • Predseda DP informuje riaditeľku CDR o pláne stretnutí.
 • Vychovávatelia a riaditeľka CDR sú nápomocní  pri realizácii činnosti DP.

 

Štatút DP bol prerokovaný a schválený na stretnutí DP pri CDR, Cukrovarská 127/17, 979 01 Rimavská Sobota a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

V Rimavskej Sobote,

dňa  15.11.2015


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

páči sa vám náš web
 
 
89

 
 
 
15

 
 
 
15

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka