Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Detský domov v Rimavskej SoboteHľadať
 
 

História domova

 

DeD Rimavská Sobota

obrázok obrázok obrázok

 

Vznik nášho DeD datujeme od 07.2004. Od 01.01.2005 je riaditeľkou detského domova Mgr. Erika Gavurová.

Sme priamymi nástupcami detského domova Konrádovce a Špeciálnej základnej školy internátnej v Hrachove.

Prvý zápis o DeD Konrádovce je z 13.09.1956. Detský domov putoval z Kokavy nad Rimavicou do Jesenského a od augusta 1962 sa usídlil v Konrádovciach. Do r. 1966 bol  detský domov určený len pre chlapcov. Do 01.01.2007 bol riaditeľom detského domova Mgr. Ivan Bábel.

Osobitná škola internátna Hrachovo začala svoju existenciu zahájením školského roka 1.okotóbra 1975. Škola bola zriadená z bývalého poľnohospodárskeho učilištia – odbor záhradník. Žiaci  boli presunutí z OŠI z Ratkovej v počte 29. Prvou riaditeľkou školy bola p. Magdaléna Michalovská. Proces transformácie zastihol aj špeciálne školy (ďalej ŠZŠI) pre deti s nariadenou ústavnou výchovou. K 1.9 2004 bola ŠŽŠI v Hrachove  vyradená zo siete školských zariadení. Od 1.7.2004 vzniká Detský domov Hrachovo. Delimitáciou prešlo od MŠ SR do pôsobnosti MPSVaR v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici 30 mentálne postihnutých detí vo veku 11 – 16 rokov a 26 zamestnancov.

Oba DeD prešli priestorovou transformáciou. Z klasickej internátnej budovy – Konrádovce a z kaštieľa Hrachovo do rodinných domov. DeD Hrachovo v roku 2006 vyhlásil areál kaštieľa v Hrachove za prebytočný nehnuteľný majetok štát. DeD Konrádovce vyhlásil areál za prebytočný nehnuteľný majetok štátu v roku 2004.

Detský domov v Rimavskej Sobote v súčasnej podobe funguje od 01.01.2007, kedy dochádza k zlúčeniu DeD Konrádovce so sídlom v Rimavskej Sobote s DeD Hrachovo, ktorý sa na základe Rozhodnutia vtedajšieho zriaďovateľa ÚPSVaR Banská Bystrica stáva nástupníckou organizáciou.

DeD RS (z Konrádoviec) k 31.12.2006 mal tri samostatné skupiny v troch rodinných domoch na území mesta Rim. Sobota.

DeD Hrachovo mal k 31.12.2006 štyri samostatné skupiny v troch rodinných domoch – Hrachovo, Poltár a dve v Rimavskej Sobote a profesionálne rodiny.

Cieľom bol prechod detí s nariadenou ústavnou výchovou z veľkokapacitných zariadení do bývania a žitia v bežnom prostredí – do rodinných domov, v bežnej zástavbe, kde žijú spôsobom obvyklým pre ich vrstovníkov.

DeD RS má od 01.01.2007 šesť rodinných domov, pričom riaditeľstvo sídlilo v  prenajatých priestoroch.

Od 01.07.2011 prechádza DeD zo zriaďovateľskej pôsobnosti ÚPSVaR v Banskej Bystrici pod zriaďovateľskú pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava.

V decembri 2012 vzniká samostatná skupina pre mladých dospelých zakúpením trojizbového bytu v bytovom dome Rim. Sobota.

Zakúpením rodinného domu v roku 2012,  po nevyhnutných rekonštrukciách, vzniká priestor pre ambulantnú formu starostlivosti o dieťaťa, terapeutickú a odbornú prácu s dieťaťom a jeho rodinou spolu s administratívou.

Po desiatich rokoch svojej činnosti má DeD  od 01.09.2015 vlastné sídlo.

Kapacita DeD sa od 01.07.2004 k 01.01.2016 zvýšila z 30 na súčasných 72 miest. Personálne z 26 na súčasných 55 zamestnancov.

Zmenou legislatívy, prišlo aj k zmene názvu a k rozšíreniu kompetencií nášho zariadenia. Od 01.01.2019 sme tu pre vás ako Centrum pre deti a rodiny. Okrem súdnych rozhodnutí o neodkladnom opatrení, výchovnom opatrení a ústavnej starostlivosti, sa budeme venovať  deťom a rodinám terénnou a ambulantnou formou.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

páči sa vám náš web
 
 
89

 
 
 
15

 
 
 
15

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka