Rok 2017

  Športovo-súťažný den s profesionálnymi rodinami

 

27. ročník športových hier detí z detských domovov krajské kolo – Banskobystrický kraj

 

 

Zbojská

Celoslovenské športové hry v Šamoríne

Najmilší koncert roka vo Zvolene

Noc Andersena

Hurá Prázdniny

Pri rimave

Karneval 

 

Kaviarnička