Vedúca úseku v starostlivosti o dieťa

Mgr. Katarína Ďalogová

 mob: 0905 795 085

 mail:  socialne2@ddriso.sk