Nadácia Volkswagen – „Skryté poklady v nás“

Nadácia Volkswagen opäť podporila projekt Detského domova v Rimavskej Sobote tentoraz s názvom „Skryté poklady v nás“

 

Detský domov v Rimavskej Sobote v roku 2013 podporila Nadácia Volswagwen pri projekte „Zodpovedne na kolesách“. Keďže nás táto podpora a spolupráca veľmi potešila a zároveň nám aj veľmi pomohla pri nákupe bicyklov a kolieskových korčúľ pre naše deti, rozhodli sme sa v roku 2015 opätovne nadáciu požiadať o finančnú podporu.

Tentoraz išlo o projekt s názvom „Skryté poklady v nás“, ktorého cieľom bolo hľadanie skrytých pokladov v deťoch v detskom domove, ktoré nevnímajú samých seba ako plnohodnotných, skôr naopak ich sebaobraz je naplnený pochybnosťami, strachom z budúcnosti, negatívnymi pocitmi, zraneniami prichádzajúcimi z okolia. Uvedený projekt bol nadáciou Volkswagen dotovaný vo výške 1830€.

Finančnú podporu sme využili na zariadenie relaxačno-stimulačnej miestnosti, v ktorej sme realizovali a aj naďalej realizujeme individuálne psychologické stretnutia s deťmi u ktorých sú prítomné poruchy správania a emócií. Zakúpili sme pomôcky potrebné pre systematickú stimuláciu /akým je napríklad guľôčkový bazén, set kariet vyjadrujúcich rôzne emócie a iné/ a tiež pomôcky určené pre rôzne relaxačné cvičenia /závesný hojdací vak, audiosystém, pieskovnička, rôzne svetelné zariadenia a iné/.

Okrem uvedených didaktických pomôcok bolo naším cieľom vytvorenie prijemného prostredia a atmosféry, ktoré sme sa snažili dosiahnuť cez rôzne veselé farebné koberce, rôznofarebné zariadenie a podobné podnety, ktoré umožňujú deťom na chvíľu odísť z každodennej reality a preniesť sa do bezpečného prijímajúceho prostredia.

Keďže sme do projektu zaradili aj pomôcky typické pre Snoezelen terapiu / cieľom tejto terapie je cez multisenzorickú stimuláciu vyvolanie zmyslových pocitov, ako aj stimulácia zraku, sluchu, a všetkých zmyslov k rovnováhe a zdraviu. Je určená prevažne klientom s vývinovými poruchami, mentálnym či telesným postihnutím, s poruchami správania, učenia sa, psychickými poruchami, poškodením CNS/, prostriedky z projektu sme využili aj na vzdelávanie sa v tejto metóde. Psychologičky detského domova Marianna Molnár, Radoslava Pastvová a Miroslava Šimonová absolvovali dvojdňové školenie v Prešove s názvom „Snoezelen v teórií a praxi“.

Projekt „Skryté poklady v nás“ prebiehal počas mesiacov október 2015 – január 2016, kedy sme formou individuálneho psychologického poradenstva, pracovali s vybranými deťmi v novozriadenej terapeutickej miestnosti, kde mali deti možnosť prežiť cez individuálny kontakt s psychológom spoločné pátranie po vnútorných pokladoch a rozvíjať svoje dovtedy skryté schopnosti.

Projekt sme ukončili v mesiaci január 2016, pričom očakávaným prínosom projektu bude do budúcnosti zlepšenie kvality prežívania a fungovania zapojených detí cez integráciu senzomotorických vnemov, efektívnejšie vnímanie a vyjadrovanie svojich pocitov, svojho prežívania a následného zlepšenia kontaktu so svojim bezprostredným okolím.