Putráčik

dom2-150x150mm

Skupina Putráčik

( III. Samostatná skupina ) sa nachádza na ulici E. Putru 9 v Rimavskej Sobote.

Kontakt: 0908 745 462

Mail: putru@ddriso.sk

Zamestnanci SaSk

Koordinátor, vychovávateľ: Bc. Mariana Kýpeťová

Zástupca koordinátora, vychovávateľ: Gabriela Kiššová

Vychovávateľ: Bc. Lucia Kováčová

Pomocný vychovávateľ: Veronika Ridzoňová

Pomocný vychovávateľ: Michal Radnóti

Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou: Viktória Medveďová