Majáčik

dom5-150x1500ca94740-83d9-42ba-969c-fb68e977ddb8

Skupina Majáčik          

( I. Samostatná skupina ) sa nachádza na ulici Nová 23

v Rimavskej Sobote. 

Kontakt: 0908 745 463

Mail: nova@ddriso.sk

Zamestnanci SaSk

Koordinátor, vychovávateľ: Bc. Monika Pócošová

Zástupca koordinátora, vychovávateľ:  Agáta Tankinová

Vychovávateľ : Mária Majzlíková

Pomocný vychovávateľ: Bc. Andrea Turoňová

Pomocný vychovávateľ: Bc. Jana Sendreiová

Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou: Roman Čarnoký