Javorček

dom1-150x150obrazok1

 

Skupina Javorček

VI. samostatná skupina ) sa nachádza na ulici Javorová 8 v Rimavskej Sobota 

Kontakt: 0908 745 408

Mail: javorova@ddriso.sk

Zamestnanci SaSk

Koordinátor, vychovávateľ: Teréza Bocáková

Zástupca koordinátora, vychovávateľ: Beáta Nováková

Vychovávateľ: Bc. Agáta Tankinová

Vychovávateľ: Juraj Kišantal

Pomocný vychovávateľ: Dana Irsáková

Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou: Zuzana Pekárčíková