RODINY

• Nie sme už veľký obrí detský domov, na ktorý ukazujú prstom, ale sme včlenení v šiestich domčekoch medzi bežné rodiny v meste a na dedine. Prvý na Slovensku už viac ako desať rokov efektívne pracujeme ako domov detí, aj napriek veľkej vzájomnej vzdialenosti.

• Žijeme a pracujeme v dvoch mestách a jednej obci aj so sieťou profesionálnych rodín. V meste Rimavská Sobota sa nachádza 5. samostatných skupín a riaditeľstvo. V meste Poltár a obci Hrachovo máme po jednom domčeku – rodine. Samostatné skupiny máme umiestnené od sídla DeD cca 30 km. Napriek roztrúsenosti našich rodín (samostatných skupín) a aj napriek zemepisnej vzdialenosti, chceme byť jeden druhému blízki.

• Aj keď deťom rodinu nedokážeme nahradiť, snažíme sa skvalitňovať starostlivosť s cieľom zabezpečiť deťom a mladým dospelým život v bežnej domácnosti, prevziať zodpovednosť za svoj život a zvládnuť starostlivosť o seba, domácnosť, tak, ako to robia tí, ktorí v domovoch nežijú – chodiť do školy, zamestnania, venovať sa svojim záľubám, alebo sa stýkať s priateľmi.

• Všetky deti máme integrované na bežných skupinách. Deti s mentálnym postihnutím, deti ŤZP, deti s poruchami správania. Naše deti tak majú možnosť zažiť role, ktoré sú potrebnou súčasťou v živote – spolužiak, kamarát, sused… Majú svoje šikovné aj problémové stránky.

• Nezabúdame však ani na špecifiká a individualitu detí, straty, traumy, a ich bolesti. Snažíme sa ich samých naučiť vážiť si vlastné skryté poklady v čom im pomáhajú kvalifikovaní vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, psychologičky, sociálne pracovníčky.

• Sme asi najvýnimočnejší v tom, že sa snažíme byť čo najmenej výnimoční, integrovať tak naše deti do bežnej spoločnosti a nájsť im cestu späť domov.

 

Naše rodiny:

                            Majáčik                                 Gumkáči

                            Putráčik                                Sedmokrásky

                            Hrášok                                   Javorček